Co je to Stratocaching?

Stratocaching je experiment, který spojuje vypuštění stratosférického balónu s geolokační hrou pro veřejnost. Nápad pochází z dílny českého občanského sdružení Žádná věda.

Již podruhé se letos pokusíme vypustit balón do stratosféry a s pomocí kamer se podívat, jak to vypadá „na okraji vesmíru“ vysoko nad Českem. Ale to není vše: z gondoly balónu ve výšce 30 kilometrů vyšleme k zemi 12 létajících kapslí v podobě velkého javorového semínka. Kam dopadnou, to nikdo neví, může to být třeba u Aše nebo u Havířova. Kapsle však (doufejme) svojí polohu nahlásí s pomocí GPS souřadnic, a podle těch je bude možné najít.

Máte dobrodružného ducha a chytrý mobil? Zveme vás, abyste se s námi připojili k lovu „semínek ze stratosféry“!

Seznamte se se základními prvky

Balón

Latexový meteorologický balón plněný héliem vyletí až do stratosféry – do výšky 30 kilometrů a výše. Při startu má průměr kolem 2,5 metru, ovšem ve stratosféře, kde nakonec praskne, dosahuje až 13 metrů. Dolet balónu je elektronicky omezen na území České republiky.

Dropion

Technologicky vyspělá a zároveň krásná gondola zavěšená pod balónem, která při zpáteční cestě klesá na padáku. Elektronický systém Dropionu kontroluje průběh letu, vysílá na internet data o poloze a navíc zajišťuje přímý přenos videa. Nalezení gondoly po dopadu na zem však není předmětem veřejné hry.

Stratocache

Létající kapsle ve tvaru velkého javorového semínka, které se vypustí z Dropionu při letu ve stratosféře. Stratocache měří 40 centimetrů, váží necelých 90 gramů a při dopadu na zem oznámí svou polohu všem přihlášeným účastníkům veřejné hry.

Stratocache X

Kapsle se stejným tvarem a rozměry jako Stratocache, jež tvoří malý „experiment v experimentu“. Nesou totiž odlišný náklad – první z nich využívá rádiové spojení technologie LoRa (využívané pro systémy tzv. Internetu věcí) a očekáváme, že ve hře nahlásí svou polohu zhruba 12 kilometrů před dopadem na zem. Druhá Stratocache X je vybavena pouze bzučákem a diodami, takže její dohledání bude větší výzvou.

Stratocoin

Základní odměna pro výherce hry. Designový předmět v limitované edici, který nese oficiální geocachingový kód a může tak sloužit jako tzv. geocoin. Odměnu získají první tři nálezci u každé Stratocache a několik dalších na základě losování.

Mobilní Aplikace

Aplikace Stratocaching pro systémy na bázi Windows Phone, Android a iOS je jediným způsobem, jak může účastník hry přihlásit svůj nález. Každá Stratocache nese unikátní QR kód, který účastník na místě s pomocí aplikace odešle organizátorům a automaticky se tak zařadí mezi nálezce.

Schéma letu

Bezpečnost letu a ošetření rizik

Let v roce 2013 proběhl v souladu s předpisem § 52 zákona č.49/1997 Sb. v platném znění. Povolení k letu vydal Úřad pro civilní letectví (ÚCL) na základě naší "Žádosti o povolení k letu balónu bez pilota na palubě" Museli jsme pro to mj. doložit dopadové energie všech komponentů balónové sestavy, a to s pomocí  konkrétní dokumentace a několika živých testů za přítomnosti inspektorů ÚCL. Přesná poloha balónu je v každém okamžiku průběhu letu známá a Řízení letového provozu je o ní průběžně informováno.

Zkušenosti Observatoře ČHMÚ Praha-Libuš, odkud se vysílají balónové sondy do stratosféry několikrát denně již desítky let, ukazují, že riziko škody je čistě hypotetické. Přesto byl náš let na základě předpisu pojištěn proti možným vzniklým škodám. Také pravidla stratocachingové hry zdůrazňují bezpečné a zodpovědné chování všech zúčastněných.

Pro úspěšné vypuštění balónu v roce 2014 a získání potřebných dokladů vedeme průběžná jednání s dotčenými úřady.

Co se letos naučíme

Již minulý rok jsme zažili, že jeden bláznivý nápad může přinést mnoho nečekaného poučení. Stratocaching je experiment, který má neopakovatelné kouzlo – spojil dohromady lidi z různých komunit, přinesl statisícům diváků na internetu pohledy z „vesmíru“ nad Berounem, poučil nás o vyspělých technologiích, fyzikálních zákonech, o meteorologii a letectví, a také nám dal zcela neformální lekci z vlastivědy.

Se zkušenostmi z minulého roku, s vylepšenými technologiemi a s podporou nových partnerů se nyní pouštíme do dalšího dobrodružství. Těšíme se , že kouzlo experimentu opět zafunguje a Stratocaching 2014 zábavnou formou a inteligentní přispěje k pochopení, v jakém světě vlastně žijeme.

Za sdružení Žádná věda o.s.

Petr Bakoš, Ivan Miller, Jan Kužník, Ivan Sobička a Martin „Krtek“ Šturm