Kontakt pro média: Ivan Sobička, mobil: 604 166 751, email: sobicka@zadnaveda.cz 

Produkce: Ilona Tandlerová, mobil: 608 070 442, email: ilona.tandlerova@taktiq.com 

Připomínky a podněty ke hře: hra@stratocaching.cz